A. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Chỉ tiêu tuyển sinh: 5.000 chỉ tiêu.

Năm 2017, Trường Đại học Vinh tuyển sinh theo ngành, đào tạo theo nhóm ngành với chỉ tiêu của từng nhóm ngành như sau:

 

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2017

Số lượng 70% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.

Nguyên tắc xét tuyển:

- Dựa vào kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia thí sinh đăng ký xét tuyển theo tổ hợp các môn thi, bài thi của nhóm ngành.

- Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của nhóm ngành.

- Thí sinh có nguyện vọng và nộp hồ sơ xét tuyển.

- Riêng các ngành đào tạo sư phạm: Ngoài kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, thí sinh phải có hạnh kiểm của 3 năm học (Lớp 10, 11, 12) THPT đạt từ loại Khá trở lên.

2. Xét tuyển học bạ THPT

Số lượng 30% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh, với các tiêu chí sau:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Tổng điểm các môn: theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển của cả 3 năm THPT (06 học kỳ)đạt 99.0 điểm trở lên. Điểm ưu tiên sẽ được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Xét tuyển thẳng

- Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tuyển thẳng học sinh các trường Chuyên đã tốt nghiệp THPT.

4. Xét tuyển kết hợp thi tuyển năng khiếu

4.1. Các ngành xét tuyển kết hợp thi tuyển gồm:

Giáo dục Mầm non     - Mã ngành: 52140201

Giáo dục Thể chất       - Mã ngành: 52140206

4.2. Nguyên tắc xét tuyển kết hợp thi tuyển năng khiếu:      

a) Đối với ngành Giáo dục Mầm non:

- Lấy kết quả thi THPT Quốc gia các tổ hợp bài thi môn Toán, Ngữ văn và Toán, tiếng Anh.

- Thi tuyển môn năng khiếu theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy trình, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Vinh.

- Điểm môn thi năng khiếu nhân hệ số 2.

- Thí sinh có nguyện vọng và nộp hồ sơ xét tuyển.

b) Đối với ngành Giáo dục Thể chất:

- Lấy kết quả thi THPT Quốc gia của môn thi Sinh học và bài thi môn Toán học.

- Thi tuyển môn năng khiếu theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy trình, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu Giáo dục Thể chất của Trường Đại học Vinh.

- Điểm môn thi năng khiếu nhân hệ số 2.

- Thí sinh có nguyện vọng và nộp hồ sơ xét tuyển.

 

B. ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY

1. Các ngành tuyển sinh

 

1.

Giáo dục Mầm non

2.

Kế toán

3.

Kỹ thuật điện tử truyền thông

4.

Kỹ thuật xây dựng

5.

Luật

6.

Quản trị kinh doanh 

7.

Tài chính ngân hàng

 

2. Đối tượng và thời gian tuyển sinh

2.1. Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy và đã được cấp bằng tốt nghiệp.

2.2. Thời gian xét tuyển:

Thí sinh mua hồ sơ và đăng ký xét tuyển tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh.

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.

3. Hình thức đào tạo

Học tập trung theo chương trình đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong thời gian 2 năm. Kết thúc khoá học, sinh viên được cấp bằng đại học chính quy.

 

C. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

1. Các ngành tuyển sinh

1.1. Các ngành đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học hệ chính quy

1.

Công tác xã hội

2.

Giáo dục Mầm non

3.

Giáo dục Tiểu học

4.

Kế toán

5.

Luật

6.

Quản lý đất đai

7.

Quản trị kinh doanh

 

1.2. Các ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy

1.

Luật

2.

Báo chí

3.

Khoa học môi trường

4.

Quản lý văn hóa

5.

Kinh tế nông nghiệp

6.

Kế toán

7.

Tài chính Ngân hàng

8.

Công nghệ thông tin

9.

Kỹ thuật điện tử truyền thông

10.

Kỹ thuật xây dựng

11.

Nuôi trồng thủy sản

12.

Nông học

13.

Công nghệ kỹ thuật hóa học

14.

Công tác xã hội

15.

Du lịch

16.

Quản lý giáo dục

17.

Luật kinh tế

18.

Ngôn ngữ Anh

19.

Quản trị kinh doanh

20.

Kinh tế đầu tư

21.

Công nghệ thực phẩm

22.

Quản lý đất đai

23.

Quản lý tài nguyên và môi trường

24.

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

25.

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

26.

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

27.

Chính trị học


2. Thời gian và đối tượng tuyển sinh

2.1. Đợt 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

a) Đối tượng

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chính quy được cấp bằng tốt nghiệp trước ngày làm hồ sơ đăng ký dự thi.    

- Thí sinh đăng ký dự thi và thi theo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo) đúng tổ hợp môn xét tuyển, ngành xét tuyển của Trường Đại học Vinh, đúng ngành nghề đào tạo, đúng ngoại ngữ theo học (tiếng Anh), đối với ngành Ngôn ngữ Anh ngoại ngữ 2 là tiếng Pháp.

b) Thời gian thi: Từ ngày 22/6 đến ngày 24/6/2017.

Thí sinh mua hồ sơ đăng ký dự thi và nộp hồ sơ tại địa điểm theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo như thí sinh thi tốt nghiệp THPT đăng ký kỳ thi THPT quốc gia.

Trường Đại học Vinh căn cứ kết quả thi THPT quốc gia của thí sinh để xét tuyển thí sinh vào học ngành đã đăng ký theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng và Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Đợt 2: Tổ chức thi tuyển

a) Đối tượng

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chính quy được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày làm hồ sơ, đúng ngành nghề đào tạo, đúng ngoại ngữ theo học (tiếng Anh), đối với ngành Ngôn ngữ Anh ngoại ngữ 2 là tiếng Pháp.

- Thí sinh dự thi 3 môn gồm: Môn Cơ bản; Môn Cơ sở ngành; Môn Chuyên ngành.

b) Thời gian thi

Vào các ngày 12, 13 tháng 8 năm 2017.

Thí sinh mua hồ sơ và đăng ký dự thi tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh.

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 17/7 đến ngày 5/8/2017.

3. Hình thức đào tạo

Học tập trung theo chương trình đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ năm thứ 2 đối với các ngành đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học và từ năm thứ 3 đối với các ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học. Kết thúc khoá học, sinh viên được cấp bằng đại học chính quy.

Lưu ý:

- Thí sinh đã học môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng ở trường cao đẳng có chứng chỉ mới được miễn học 2 môn học này khi vào học đại học. Trường hợp đã học nhưng chưa có chứng chỉ thì nộp bảng điểm và sẽ học bổ sung những nội dung còn thiếu theo quy định của Trường Đại học Vinh.

 Nguồn: Website trường Đại Học Vinh