Nội dung chi tiết về tuyển sinh: Văn bản về Đề án Tuyển sinh Đại học Chính quy 2018 xem tại đây!
Nội dung chi tiết tại Cổng thông tin Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT: Xem tại đây! 
(Gõ mã trường vào ô tra cứu Đề án tuyển sinh và xem thông tin chi tiết)

Mã trường: TDV - Trường Đại học Vinh.

Khoa Luật - Trường Đại học Vinh.