Ngày 18/07, Trường Đại học Vinh vừa công bố điểm sàn xét tuyển (ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển) năm 2019 đối với các ngành Đào tạo. Chỉ tiêu và ngưỡng xét tuyển hệ Đại học chính quy năm 2019 của tất cả các ngành đào tạo tại Trường Đại học Vinh được chi tiết trong File sau: Chỉ tiêu và ngưỡng xét tuyển năm 2019.pdf

Theo đó, điểm ngưỡng đăng ký xét tuyển vào Khoa Luật Trường Đại học Vinh năm 2019 là 15 điểm.

Tin bài: Khoa Luật