Thực hiện theo chương trình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 của Bộ giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Vinh đã thay đổi, nâng cao chất lượng và chuẩn hóa chương trình đào tạo theo mô hình CDIO từ năm 2017.

Nhận thức được tầm quan trọng trong đổi mới dạy học theo chương trình theo mô hình mới, nhiều giờ thao giảng cấp trường đã được đăng ký trong suốt cả học kỳ. Khoa Luật không nằm ngoài những hoạt động đổi mới dạy học, từ năm 2017 bắt đầu cho khóa 58, nhiều giờ giảng cấp Trường đã được đăng ký giảng dạy tiếp cận theo tiêu chuẩn đánh giá mới từ mô hình CDIO. 

Năm học 2020 - 2021 Khoa Luật tiếp tục có những giờ thao giảng cấp Trường mới tiếp tục hoàn thiện việc giảng dạy đào tạo cho Sinh viên.

Thao giảng cấp Trường của giảng viên Bùi Thuận Yến, tổ Dân sự, Khoa Luật, nội dung buổi giảng là học phần: Luật Tố tụng dân sự về Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự tại tòa án cấp sơ thẩm. Thành phần tham dự dự giờ bao gồm Đại diện Công đoàn trường, Ban CDIO và các đơn vị: phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL; và các cán bộ giảng viên Khoa Luật tại phòng B2504.

Hình ảnh lớp học:

Khoa Luật