Vào lúc 14h00, ngày 13/01/2020 tại phòng họp tầng 6 Nhà Điều hành, Khoa Luật đã tổ chức buổi họp bao gồm các thành viên trong Chương trình đánh giá ngoài đào tạo Ngành Luật Kinh tế giai đoạn 5 năm (2015 - 2019) và các cán bộ phòng ban liên quan. Nội dung buổi họp nhằm trình bày, báo cáo, trả lời các câu hỏi đã được Khoa Luật tập hợp, nghiên cứu tìm hiểu trong thời gian thực hiện Chương trình.

    Giai đoạn này, các vấn đề đang được triển khai hoàn thiện Báo cáo và minh chứng phục vụ Chương trình Đánh giá ngoài.  

    Thành phần cán bộ tham dự chung với Khoa luật trong lần tập huấn này từ phía Nhà trường bao gồm:

  •     - Đ/c Nguyễn Thanh Mỹ - phó trưởng phòng Đào tạo trường;
  •     - Đ/c Thái Thị Kim Oanh - phó GĐ Trung tâm đảm bảo chất lượng;
  •     - Đ/c Nguyễn Đình Huy - phó GĐ Trung tâm kiểm định chất lượng.

    Trong buổi tập huấn các đại biểu khách mời và các thành viên tham gia xây dựng hoàn thiện Chương trình đánh giá của Khoa Luật đã thảo luận trao đổi kết luận nhiều nội dung quan trọng làm cơ sở cho các bước tiếp theo của quá trình đánh giá theo đúng hướng dẫn, quy trình đang được thực hiện tại Trường Đại học Vinh.

     Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Đ/c Nguyễn Thanh Mỹ - Phó trưởng phòng Đào tạo

Đ/c Hồ Thị Duyên - Tổ Trưởng BM Luật kinh tế Khoa Luật 

Đ/c Thái Thị Kim Oanh - Phó trưởng phòng Trung tâm đảm bảo chất lượng

Khoa Luật