Vào tuần cuối của Kì 1 năm học 2020 – 2021 từ ngày 28/12/2020 đến 03/01/2021, Sinh viên các chuyên ngành Hình sự, dân sự, hành chính thực hành báo cáo diễn án tại Phòng xử án tầng 7 Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Vinh.

Toàn cảnh buổi diễn án

Phòng xử án Tầng 7 Trung tâm thông tin thư viện

Suốt thời gian học 4 năm tại Mái trường đại học, Sinh viên Khoa Luật trường Đại học Vinh đã tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, diễn án, tổ chức sự kiện. Buổi đánh giá diễn án này là lần cuối các bạn Sinh viên đóng vai giả định một Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, ....Tốt nghiệp, các em sẽ đi làm mang theo hành trang là những cảm nhận và kinh nghiệm nhận được trong những buổi diễn tập tại mái trường đại học. Hình ảnh diễn án báo cáo này như lời tạm biệt với các bạn sinh viên Khoá 58 ngành Luật Học. Chúc mừng các em đã cố gắng và hoàn thành tốt môn học của mình.

Một Hội đồng diễn án giả định Khóa 58

Khoa Luật