Ngày 12/06/2019, tại phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành trường Đại học Vinh, phòng KH&HTQT; Khoa Luật đã tổ chức thành công buổi nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Luật hành chính - nhà nước theo tiếp cận CDIO” do TS. Tăng Thị Thanh Sang làm chủ nhiệm, theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu các đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Trường năm 2018. Tham dự buổi nghiệm thu gồm có:

    - Về phía phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế: TS. Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng KH&HTQT thành viên HĐ, Ủy viên; Ths. Trần Thị Thái, Thư ký hành chính.

    - Về phía khoa Luật: TS. Phạm Thị Huyền Sang, Chủ tịch HĐ; Ths. Nguyễn Thị Thùy Dung, thành viên HĐ, Thư ký khoa học; TS. Nguyễn Văn Đại, thành viên HĐ, Ủy viên phản biện 1; Ths. Nguyễn Thị Thanh, thành viên HĐ, Ủy viên phản biện 2; TS. Bùi Thị Phương Quỳnh, thành viên HĐ, Ủy viên.

    Đề tài “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Luật hành chính - nhà nước theo tiếp cận CDIO” được nhóm tác giả tập trung nghiên cứu, đưa ra các giải pháp nhằm đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá các học phần phục vụ cho công tác dạy học cho toàn bộ ngành Luật ở Trường đại học Vinh từ khóa 58 trở đi. Đề tài nghiên cứu các học phần với các thành viên tham gia như sau:

    1. Học phần: Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới - TS. Tăng Thị Thanh Sang

    2. Học phần: Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam - Ths. Ngô Thị Thu Hoài

    3. Học phần: Luật Hiến pháp  - TS. Hồ Thị Nga

    4. Học phần: Luật Hành chính - TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

    5. Học phần: Đăng ký và quản lý hộ tịch – Ths. Cao Thị Ngọc Yến

    Tại buổi nghiệm thu, TS. Tăng Thị Thanh Sang cùng các thành viên trong nhóm đề tài đã trình bày các kết quả của sản phầm và lắng nghe các ý kiến phản biện, đóng góp từ các thành viên Hội đồng. Buổi nghiệm thu diễn ra trong không khí nghiêm túc, với tinh thần tiếp thu và cầu thị. Các sản phẩm trong nhóm đề tài Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Luật hành chính - nhà nước theo tiếp cận CDIO”  được đánh giá đạt yêu cầu.

    Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho quá trình đào tạo, giảng dạy, đánh giá của cán bộ, giảng viên, đồng thời phục vụ cho quá trình nghiên cứu và học tập của sinh viên.

    Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

TS. Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng KH&HTQT trường ĐHV phát biểu khai mạc

TS. Phạm Thị Huyền Sang, Phó Trưởng Khoa Luật đọc quyết định thành lập Hội đồng

TS. Tăng Thị Thanh Sang, Giám đốc Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm, trình bày các kết quả chung của sản phẩm

TS. Hồ Thị Nga, Giảng viên Tổ bộ môn Luật HCNN, Khoa Luật trình bày học phần Luật Hiến Pháp

TS. Nguyễn Văn Đại, Trưởng Bộ môn Luật HCNN, phản biện 1

NCS. Ths. Nguyễn Thị Thùy Dung, phản biện 2

TS. Phạm Thị Huyền Sang, Phó Trường Khoa Luật, Chủ tịch HĐ tổng kết và đánh giá đề tài

Tin bài: Ngọc Yến