Thực hiện chương trình hoạt động tổng thể trong suốt nhiệm kỳ, theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, sáng ngày 08/03/2020, Khoa luật đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong những đại hội điểm được Đảng ủy Nhà trường lựa chọn các đại hội Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020-2025.

   Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quyết định các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Khoa Luật, có đủ sức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

     Đến dự và chỉ đạo Đại hội của Đảng bộ Khoa Luật có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp Đảng đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường và lãnh đạo của các đơn vị trong trường. 

    Tại Đại hội, các đồng chí trong đoàn chủ tịch đã thay mặt cho Ban chấp hành Đảng bộ Khoa nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày các Báo cáo chính trị trình đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị, tổ chức chuyên môn và các Đảng viên trong Khoa về nội dung Bản phương hướng của Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Khoa Luật và các Dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Đảng bộ Trường trình Đại hội. 

Đ/c Đinh Văn Liêm tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tại Đại hội

Đ/c Đinh Ngọc Thắng đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Đ/c Phạm Thị Huyền Sang trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

    Sau đó Đại hội đã nghe nhiều tham luận, nhiều đóng góp, trao đổi tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần xây dựng cao của các Tổ chức đoàn thể trong khoa, ý kiến đóng góp bằng văn bản của các Tổ bộ môn và đóng góp trực tiếp tại Đại hội của các đại biểu tham dự.

Đ/c Nguyễn Văn Đại trình bày tham luận tại Đại hội

Đ/c Nguyễn Mai Ly trình bày tham luận tại Đại hội

    Đặc biệt Đại hội đã được lắng nghe ý kiến phát biểu chào mừng, chỉ đạo và định hướng của đồng chí GS.TS. Nguyễn Huy Bằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Phát biểu của đồng chí đã thể hiện sự thống nhất, đồng thuận cao của Lãnh đạo nhà trường với những kết quả, thành tích to lớn mà Khoa Luật đã đạt được trong các lĩnh vực của nhiệm kỳ lãnh đạo, đồng chí cơ bản nhất trí với nội dung bản phương hướng mà Ban chấp hành Đảng bộ Khoa trình tại đại hội. Bên cạnh đó đồng chí đã định hướng, chỉ đạo và gợi mở thêm cho Đảng bộ Khoa Luật về một số chính sách phát triển, mạnh dạn hơn trong một số chỉ tiêu của bản phương hướng để tạo động lực, mục tiêu cao hơn nữa cho đà phát triển bền vững của Khoa Luật ở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Nguyễn Huy Bằng phát biểu tại Đại hội

    Trong nội dung bầu cử, 100% đại biểu tham dự Đại hội đã thống nhất với đề án nhân sự của Đại hội đưa ra. Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ, bầu Bí thư, Phó bí thư của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả, đồng chí Đinh Ngọc Thắng được các đồng chí Đảng viên của Đảng bộ tin nhiệm tuyệt đối với số phiếu 100% bầu làm Bí thư Đảng bộ Khoa Luật nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Khoa Luật nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí sau:

  •     * Đồng chí: Đinh Ngọc Thắng – Bí thư Đảng bộ;
  •     * Đồng chí: Phạm Thị Huyền Sang – Phó Bí thư Đảng bộ;
  •     * Đồng chí: Đinh Văn Liêm – Đảng ủy viên;
  •     * Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc – Đảng ủy viên;
  •     * Đồng chí: Nguyễn Mai Ly – Đảng ủy viên;

    Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu Đại biểu chính thức và Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại biểu chính thức có 13 đồng chí và Đại biểu dự khuyết có 2 đồng chí đều đạt số phiếu 100% tín nhiệm của Đại hội.

Đ/c Hồ Trọng Hữu - Trưởng ban Kiểm phiếu tại Đại hội

    Ban chấp hành Đảng bộ Khoa Luật nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã ra mắt Đại hội và phát biểu nhận chức trước Đảng bộ.

Ban chấp hành Đảng bộ Khoa Luật nhiệm kỳ 2020 – 2025

    Thư ký Đại hội, đồng chí Lê Thị Hồng Phương đã trình bày dự thảo Nghị quyết của Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội.

    Đại hội Đảng bộ bộ phận Khoa Luật thành công tốt đẹp, được tổ chức theo đúng các văn bản hướng dẫn và quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, với tinh thần dân chủ - đoàn kết – tập trung – phát triển đã một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, thắng lợi của đảng bộ đảng với Khoa Luật trong suốt thời gian vừa qua. Thành công của Đại hội cũng là cơ sở, động lực quan trọng để toàn thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, sinh viên khoa Luật thực hiện thắng lợi sứ mệnh, mục tiêu và các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới đây. Khẳng định niềm tin và sự kỳ vọng của cán bộ đảng viên vào vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng cộng sản Việt Nam ở tất cả các cấp độ tổ chức.

Toàn cảnh các Đại biểu tham dự Đại hội

Tin bài: Mai Anh

Tin ảnh: Trung Huy