Thực hiện nội dung tổng thể kế hoạch năm học, ngày 07/06/2019, Khoa Luật đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019 thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong nội dung Hội nghị tổng kết, Ban chủ nhiệm Khoa đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 và Phương hướng kế hoạch năm học 2019 – 2020. Nội dung bản báo cáo đã làm rõ bối cảnh, tình hình chung của năm học ở Khoa Luật đặt trong sứ mệnh, bối cảnh chung của Nhà trường và của toàn ngành giáo dục Việt Nam. Báo cáo đã đi sâu phân tích những kết quả to lớn mà tập thể cán bộ Khoa Luật đã nỗ lực, chung sức, đồng lòng đạt được trong năm học trên tất cả các lĩnh vực công tác dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa Luật. Về cơ bản năm học 2018 – 2019, Khoa Luật đạt được nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt phương hướng năm học đã đề ra từ đầu năm, góp phần vào thắng lợi trong công tác chung của Nhà trường. Đặc biệt những kết quả đạt được đó đã khẳng định dấu mốc lịch sử 10 năm xây dựng và phát triển của khoa Luật, góp phần vào chuỗi những thành tích chào mừng 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh anh hùng (1959 – 2019).

Cán bộ, Giảng viên Khoa Luật tham gia đầy đủ tại Hội nghị Tổng kết năm học 2018 - 2019

Bản phương hướng năm học 2019 – 2020 đã nêu rõ những định hướng, chủ trương, kế hoạch cơ bản cần triển khai trong năm học mới của Khoa Luật, với mục tiêu là tiếp túc khẳng định vị thế đào tạo của đơn vị; phấn đấu, hoàn thành xuất sắc và đạt kết quả cao hơn nữa trên các lĩnh vực trong năm học mới trong đó nhấn mạnh đến các công tác: Tư tưởng chính trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên. Phương hướng năm học đã xác định với những chỉ tiêu cụ thể đặt ra dựa trên cơ sở, điều kiện, mục tiêu thực tiễn của đơn vị.

Hội nghị tổng kết cũng đã dành thời gian để thảo luận và bỏ phiếu bầu các danh hiệu thi đua của tập thể khoa Luật và danh hiệu thi đua cho tất cả 41 cán bộ, giảng viên trong Khoa. Quy trình, kết quả thảo luận, bỏ phiếu được tiến hành theo đúng Hướng dẫn của Nhà trường, định hướng, kế hoạch của Khoa với sự đồng thuận, thống nhất của tập thể cán bộ Khoa.

TS. Đinh Ngọc Thắng (Trưởng Khoa), TS. Phạm Thị Huyền Sang (Phó Trưởng Khoa) chủ trì Hội Nghị Tổng kết năm học 2018 - 2019

Thành công của Hội nghị tổng kết đã khẳng định những thắng lợi to lớn của năm học và là nền tảng, động lực quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi hơn nữa kế hoạch năm học mới (2019 – 2020) tại Khoa Luật, Trường Đại học Vinh.

Tin bài: Mai Anh