Vào lúc 14h ngày 22/01/2021, Nhà trường đã tổ chức buổi Tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống dạy học trực tuyến Quickom cho giảng viên giảng dạy sau đại học do GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng chủ trì cùng sự tham gia của - Trưởng các chuyên ngành ĐT SĐH; Các giảng viên có giảng dạy SĐH; Các thành viên Tổ hỗ trợ, giám sát dạy học trực tuyến (theo Quyết định 2656/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2020); Trung tâm CNTT, Phòng ĐT SĐH tại Hội trường Tầng 8 Nhà điều hành trường Đại học Vinh. Tham gia buổi tập huấn có sự tham gia của tập thể tiến sĩ Khoa Luật.

Cán bộ giảng viên Khoa Luật

Buổi tập huấn đã diễn ra, hướng dẫn cho đội ngũ Giảng viên giảng dạy cho đối tượng sau đại học tham gia tạo lập lớp học trực tuyến bằng chương trình Quickom kết nối với trang Elearning dành cho đào tạo giảng dạy. Việc tạo lập lớp bằng Chương trình Quickom khiến việc học tập trực tuyến của Học viên, sinh viên được ổn định, rõ ràng trong nội dung truyền dạy. Tập huấn việc sử dụng Quickom dành cho cán bộ giảng viên giảng dạy sau đại học là tiền đề để mở rộng cho giảng dạy các cấp sau này tại Khoa Luật nói riêng và Trường Đại học Vinh nói chung.

 

Toàn cảnh buổi Tập huấn Quickom

Khoa Luật