Vào lúc 8h00, sáng ngày 03/01/2020 tại phòng họp tầng 6 Nhà Điều hành, Khoa Luật đã tổ chức buổi họp bao gồm các thành viên trong Chương trình đào tạo Ngành Luật Kinh tế giai đoạn 5 năm (2015 - 2020). Nội dung buổi họp nhằm trình bày, báo cáo phân tích các tiêu chí đã nghiên cứu được trong thời gian vừa qua và chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới.

TS. Đinh Ngọc Thắng, Trưởng Khoa Khoa Luật - Chỉ đạo, phát biểu tại buổi họp 

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành là mức độ yêu cầu và điều kiện mà chương trình đào tạo phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn có một số tiêu chí. Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, kèm theo Công văn số: 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng thì đánh giá chương trình đào tạo dựa trên cơ sở 10 tiêu chuẩn sau đây:

  1. Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
  2. Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo
  3. Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học
  4. Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học
  5. Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học
  6. Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên
  7. Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên
  8. Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học
  9. Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị
  10. Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng

Theo thông tư số 38 năm 2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thì việc kiểm định chất lượng chương trình đào tạo được thực hiện theo chu kỳ 5 năm/lần.

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Quy trình kiểm định chất lượng đào tạo bao gồm 4 bước, trong đó bước tự đánh giá chương trình đào tạo được phổ biến tại khoa Luật trường Đại học Vinh được bắt đầu cụ thể vào ngày 26/12/2019 đến hết ngày 10/05/2020.

Một số hình ảnh khác tại buổi họp chuẩn bị đánh giá Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế:

Tin bài: Khoa Luật