Vào lúc 08h ngày 28/12/2020 đã diễn ra buổi hội thảo giữa hai cơ sở đào tạo Luật lớn trong nước (Trường Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật Trường Đại học Vinh).

Hội thảo có nội dung chính là trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về đội ngũ cán bộ, chuyên gia pháp lý. Đấy là hội thảo đầu tiên đánh dấu sự hợp tác trong nghiên cứu khoa học giữa Khoa Pháp Luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật - Trường Đại học Vinh mở ra những sự hợp tác chặt chẽ, gắn bó và hiệu quả hơn nữa trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học giữa 02 cơ sở đào tạo luật trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Về tổng quan về các bài viết tham gia Hội thảo

Cho đến trước khi tổ chức Hội thảo, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được bài viết của các cán bộ giảng viên công tác tại Khoa Luật, Trường Đại học Vinh và Khoa pháp luật Kinh tế, Trường đại học Luật hà Nội. Các bài viết của các tác giả đã được Ban tổ chức hội thảo đọc phản biện, biên tập trong kỷ yếu hội thảo và chọn ra một số bài viết ở góc độ tiếp cận khác nhau để trình bày trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Với đa dạng các cách tiếp cận khác nhau, nhưng nhìn chung các tác tác giả đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến tư duy đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo trình độ cử nhân luật ở Việt Nam trong bối cảnh và tình hình mới với các nhóm chủ để sau:

Thứ nhất, nhóm các bài viết có nội dung về khái quát quan điểm, tư duy đào tạo cử nhân luật ở Việt Nam – thực trạng và tiếp tục đổi mới.

Thứ hai, nhóm các bài viết có nội dung về xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo theo tiếp cận phát triển năng lực của người học, nâng cao chất lượng kiểm định trong các cơ sở đào tạo luật ở Việt nam hiện nay.

Thứ ba, nhóm các bài viết có nội dung về nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần cụ thể trong chương trình đạo tạo cử nhân luật từ thực tiễn của hai cơ sở tào tạo Luật (Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Vinh). Với thực tiễn kinh nghiệm giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật hành đầu của Việt Nam, bài viết của các tác giả đã phân tích sâu sắc thực trạng, nêu ra được nhiều giải pháp cụ thể, khả thi cho quá trình tổ chức dạy học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trình độ cử nhân luật ở Việt Nam trong thời gian tới đây.

Ban tổ chức Hội thảo

Tập thể nhà Khoa học tham gia Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Chúng tôi trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, những người làm thực tiễn ở các đơn vị khác nhau đã quan tâm, nhiệt tình cộng sự, giúp đỡ, ủng hộ và hỗ trợ đơn vị chúng tôi triển khai Chương trình hội thảo trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi cũng rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi, chia sẻ của các quý vị, các nhà khoa học trong buổi hội thảo ngày hôm nay, góp phần quan trọng vào thành công của buổi Hội thảo. Hội thảo diễn ra thỏa mãn sự mong đợi trong việc nâng cao chất lượng đào tạo luật mang lại giá trị bền vững, tạo tiền đề giúp hai cơ sở đào tạo Luật kết nối chặt chẽ hơn nữa.

Khoa Luật