Vào lúc 07h30 phút ngày 31/10/2020 tại HT tầng 8 Nhà điều hành - Đại học Vinh, Khoa Luật phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã tổ chức Hội thảo “Chính sách của Liên Bang Nga và SNG đối với người nước ngoài và một số tác động tới cộng đồng người Việt Nam”.

SNG là Cộng đồng các Quốc gia độc lập (Ucraina, Belarus, Uzbekistan,...) trên lãnh thổ tương đối độc lập với nước Nga. Trên lãnh thổ này số lượng người Việt Nam là 30 nghìn người, số lượng người Việt Nam trên lãnh thổ nước Nga khoảng 100 nghìn người (số liệu không chính thức). Cộng đồng người Việt tại LB Nga và SNG gồm những người đi theo con đường hợp tác lao động, sinh viên, thực tập sinh, NCS và những người sang du học tự túc, đi du lịch, thăm thân rồi ở lại. Nghiên cứu thực trang đưa ra giải pháp đối với Cộng đồng người Việt ở LB Nga và SNG giai đoạn vừa qua, nhằm củng cố phát triển Cộng đồng tại các nước này trong thời gian tới là vấn đề hết sức cấp thiết và có ý nghĩa.  

 Tại hội thảo diễn ra tại Khoa Luật Trường Đại học Vinh, các đại biểu đã cùng nhau lắng nghe và trao đổi, thảo luận và đưa ra những kinh nghiệm thực tiễn cho vấn đề chủ yếu liên quan Cộng đồng người Việt tại các nước trên.

Hình Ảnh tại Hội Thảo

CLB Truyền Thông - Khoa Luật Trường ĐHV