Nhiệm kỳ 2017 – 2019 là nhiệm kỳ tuổi trẻ Trường Đại học Vinh nói chung, LCĐ khoa Luật nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống của Đoàn viên thanh niên trường Đại học Vinh và chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của Khoa Luật, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghi Quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI và Nghị Quyết Đại hội Đoàn trường khóa XXX nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Chương trình nghệ thuật Chào mừng Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Sáng ngày 12/12/2019, tại Hội trường A - Trường Đại học Vinh đã diễn ra Đại hội Đại biểu Liên Chi đoàn Khoa Luật nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Th.S. Lê Minh Giang - Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trưởng Bộ phận một cửa; Đ/c Nguyễn Thái Dũng - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Vinh; TS. Đinh Văn Liêm - Phó Trưởng khoa Luật; TS. Nguyễn Văn Đại - Trưởng Bộ môn Luật Hành chính nhà nước; các cán bộ, giảng viên Khoa Luật - Trường Đại học Vinh; cùng sự góp mặt của các đại biểu và quan sát viên Đại hội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Hồ Trọng Hữu - Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Luật nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017- 2019, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2022, đề ra những mục tiêu, giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới: đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, huy động tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong các hoạt động học tập, tham gia xây dựng Đảng, Đoàn vững mạnh.

Đồng chí Hồ Trọng Hữu - Bí thư LCĐ Nhiệm kỳ 2017 - 2019 phát biểu khai mạc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, TS. Đinh Văn Liêm - Phó Trưởng khoa Luật nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích của Liên Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh đoàn viên thanh niên cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, sáng tạo trong việc cụ thể hóa hành động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, mang quyết tâm hành động, nói đi đôi với làm vào nhiệm vụ của mình tại từng cấp Chi đoàn; LCĐ cần xây dựng chương trình hành động để tạo tâm thế vững chắc cho nhiệm kỳ mới với những kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần vào sự phát triển của Khoa Luật và Trường Đại học Vinh.

TS. Đinh Văn Liêm - Phó Trưởng Khoa Luật phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cũng tại Đại hội, thay mặt BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Vinh, đồng chí Nguyễn Thái Dũng - Phó Bí thư Đoàn trường ghi nhận những thành tích đã đạt được, đồng thời có những chỉ đạo định hướng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của LCĐ trong nhiệm kỳ tiếp theo, đồng chí kỳ vọng sau Đại hội này, LCĐ khoa Luật sẽ phát huy được sức trẻ, nhiệt huyết của mình để công tác thanh niên càng phát triển mạnh mẽ, nhiều đột phá.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, thay mặt BTV Đoàn trường, đồng chí Nguyễn Thái Dũng trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đồng chí Hồ Trọng Hữu - Bí thư LCĐ; 02 bằng khen của BTV tỉnh đoàn Nghệ An cho tập thể LCĐ Khoa Luật và đồng chí Nguyễn Văn Ninh - Phó Bí thư LCĐ;

Đồng chí Nguyễn Thái Dũng - Phó Bí thư Đoàn trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành LCĐ nhiệm kỳ 2017 - 2019, đồng chí Hồ Trọng Hữu đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa, BTV Đoàn trường đã dành cho LCĐ khoa Luật. Đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, LCĐ sẽ tập trung triển khai các phong trào hành động, các chương trình cụ thể nhằm phát huy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học của đoàn viên thanh niên, kêu gọi toàn thể cán bộ, ĐVTN trong LCĐ triển khai thực hiện thành công phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và PTTN nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Với khẩu hiệu hành động: “Bản lĩnh -Tri thức - Khát vọng - Xung kích - Hội nhập”. Đại hội đã làm việc tích cực, sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm trước tuổi trẻ LCĐ, Đại hội Đại biểu Liên Chi đoàn Khoa Luật đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra. Thành công của Đại hội đã cổ vũ, động viên các Chi đoàn, cán bộ đoàn, ĐVTN trong LCĐ khoa Luật bước vào nhiệm kỳ công tác mới với nhiều thời cơ những cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen.

Đại hội bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành LCĐ nhiệm kỳ 2019 - 2022, đồng chí Đoàn Minh Trang - chi đoàn Cán bộ được bầu giữ chức vụ Bí thư Liên Chi đoàn khoa Luật nhiệm kỳ 2019 - 2022.

TS. Đinh Văn Liêm, đồng chí Nguyễn Thái Dũng cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2022

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BCH LCĐ

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh - giảng viên Khoa Luật phát biểu, đọc tham luận với bài viết: "Nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tiếp cận CDIO từ thực tiễn tại Khoa luật trường ĐHV"

Đ/c Lê Thị Thùy Linh đại diện đoàn viên sinh viên đọc tham luận với chủ đề: "Cơ hội và thách thức của sinh viên trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Đại biểu tham dự Đại hội

Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đ/c Nguyễn Thái Dũng trao bằng khen của Ban Chấp hành TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đ/c Hồ Trọng Hữu

Trao 02 bằng khen của BTV tỉnh đoàn Nghệ An cho tập thể LCĐ Khoa Luật và đ/c Nguyễn Văn Ninh - Phó Bí thư LCĐ nhiệm kỳ 2017 - 2019

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2019

Đ/c Đoàn Minh Trang - Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Luật nhiệm kỳ 2019 - 2022 phát biểu nhận nhiệm vụ

Khoa Luật

(Đ/c Nguyễn Văn Trung - K58B4 Luật Kinh tế)