Ngày 17/02/2020, thực hiện theo hướng dẫn của các cấp ủy Đảng cấp trên về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, được sự đồng ý thống nhất của Đảng ủy Đảng bộ Khoa Luật, Chi bộ cán bộ Khoa Luật long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chi ủy mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ sức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tại Đại hội, thay mặt Chủ tịch đoàn, đồng chí Đinh Văn Liêm – phó trưởng Khoa Luật đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác Đảng của Chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020 và Bản phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình hành động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Cũng thay mặt cho Chủ tịch đoàn, đồng chí Phạm Thị Huyền Sang báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ vừa qua.

Đ/c Phạm Thị Huyền Sang

Đ/c Đinh Văn Liêm - trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác Đảng của Chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020

Sau đó Đại hội đã nghe nhiều đóng góp, trao đổi tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần xây dựng cao của các Tổ chức đoàn thể trong khoa, ý kiến đóng góp bằng văn bản của các Tổ bộ môn và nhiều đóng góp trực tiếp tại Đại hội của các đại biểu tham dự.

Một số hình ảnh đ/c tham gia đóng góp, trao đổi ý kiến tại Đại hội

Đặc biệt là Đại hội đã được nghe phát biểu chỉ đạo, đóng góp rất quan trọng của đồng chí Đinh Ngọc Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng Khoa Luật. Đồng chí Đinh Ngọc Thắng đã chỉ đạo, định hướng, gợi mở nhiều nội dung quan trọng cho Chi bộ cần phải tiếp thu, nghiên cứu để bổ sung trong Nghị quyết của Đại hội.

Đ/c Đinh Ngọc Thắng - Trưởng Khoa Khoa Luật 

100% đại biểu tham dự Đại hội đã thống nhất với đề án nhân sự của Đại hội đưa ra. Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành chi ủy, bầu Bí thư, Phó bí thư của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Kết quả các đồng chí sau đây đã trúng cử với số phiếu tuyệt đối vào Ban chấp hành nhiệm kì 2020 – 2022:

  •     - Đồng chí: Phạm Thị Huyền Sang – Bí thư chi bộ
  •     - Đồng chí: Đinh Ngọc Thắng – Phó bí thư chi bộ
  •     - Đồng chí: Đinh Văn Liêm - Ủy viên

Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ

Đ/c Cao Thị Ngọc Yến

Thư ký Đại hội, đồng chí Cao Thị Ngọc Yến đã trình bày dự thảo Nghị quyết của Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội cán bộ Khoa Luật thành công tốt đẹp, được tổ chức theo đúng các quy định, hướng dẫn của Đảng, với tình thần dân chủ - đoàn kết – tập trung – phát triển là kết quả hoạt động khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, thắng lợi của chi bộ đảng với Khoa Luật trong suốt thời gian vừa qua. Thành công của Đại hội cũng là cơ sở, động lực quan trọng để toàn thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên, viên chức khoa Luật thực hiện thắng lợi sứ mệnh, mục tiêu và các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới đây. Khẳng định niềm tin và sự kỳ vọng của cán bộ đảng viên vào vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng cộng sản Việt Nam ở tất cả các cấp độ tổ chức.

Tin ảnh: Mai Anh