Trung tâm Thông tin pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp cần tuyển viên chức, ngạch chuyên viên pháp lý và cán sự văn thư - lưu trữ làm việc tại Trung tâm (sau đây gọi tắt là Trung tâm Thông tin Pháp luật).

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Điều kiện chung

- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; - Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

- Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở chữa bệnh bắt buộc.

1.2. Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch, cụ thể như sau:

a) Ngạch Chuyên viên pháp lý (01.003):

- Tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy chuyên ngành Luật.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B đạt loại khá trở lên một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng đạt loại khá trở lên, sử dụng thành thạo các chương trình soạn thảo văn bản (MS Word), bảng tính (MS Excel), duyệt Web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator) để phục vụ công tác chuyên môn.

- Có kinh nghiệm công tác về xử lý vi phạm hành chính hoặc theo dõi tình hình thi hành pháp luật từ đủ 06 tháng trở lên.

b) Cán sự văn thư - lưu trữ (06.031):

- Có bằng trung cấp chuyên ngành văn thư lưu trữ hoặc bằng cử nhân và chứng chỉ đào tạo nghề văn thư lưu trữ khóa học từ 06 tháng trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B đạt loại khá trở lên một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng đạt loại khá trở lên, sử dụng thành thạo các chương trình soạn thảo văn bản (MS Word), bảng tính (MS Excel) để phục vụ công tác chuyên môn.

- Có kinh nghiệm công tác về văn thư trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp từ đủ 12 tháng trở lên.

2. Số lượng cần tuyển: 02 viên chức, gồm 01 viên chức làm công tác pháp luật và 01 viên chức làm công tác văn thư – lưu trữ.

3. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

3.1. Hình thức tuyển dụng

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

- Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng, việc tổ chức tuyển dụng tiến hành xét tuyển theo quy định hiện hành

3.2. Nội dung xét tuyển

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn người dự tuyển.

- Nội dung phỏng vấn

+ Nhận thức, hiểu biết chung của đối tượng dự tuyển;

+ Kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến vị trí cần tuyển dụng.

- Hình thức phỏng vấn, kiểm tra, sát hạch: Do Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật quy định cụ thể.

3.3. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP như sau:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên; Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ- CP, cụ thể:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; - Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;

- Đội viên thanh niên xung phong;

- Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dự tuyển là nữ.

c) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

d) Không thực hiện việc bảo lưu kết quả xét tuyển theo Kế hoạch này cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, lệ phí tuyển dụng.

4.1. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức);  

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác, học tập (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển; 02 ảnh cỡ 4x6 (chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

4.2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đăng ký

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 30/7/2016, vào giờ hành chính các ngày làm việc (trừ ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật);

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Phòng 314B – Nhà N4 – Số 60 phố Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị cập nhật trên Cổng thông tin điện tử, Bộ Tư pháp hoặc liên hệ qua Văn phòng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp theo số điện thoại 04.62739795.

4.3. Lệ phí dự tuyển

Thí sinh đủ điều kiện nộp lệ phí dự tuyển: 260.000 đồng/hồ sơ/thí sinh.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển đối với thí sinh không trúng tuyển.