Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-KL ngày 25/10/2016 của Khoa Luật, Liên chi đoàn thông báo về kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017 như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu
 2. Thời gian
 • Rèn luyện, nâng cao kỹ năng Nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành luật, luật kinh tế, gắn kết học tập và nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
 • Lựa chọn các công trình nghiên cứu khoa học tốt tham dự cuộc thi sinh viên NCKH cấp trường và dự thi “Tài năng khoa học trẻ 2017”.
 1. Đối tượng tham gia:

  Sinh viên các khóa đào tạo chính quy của khoa Luật (khoá 54 đến khoá 57)

 2. Cách thức thực hiện

  Sinh viên lựa chọn đề tài và các thành viên cùng thực hiện (nếu có)            

  Sinh viên hoàn thành các thông tin trong mẫu đơn đính kèm có xác nhận của giáo viên đồng ý hướng dẫn và:

  1. Nộp vào hòm thư LCĐ khoa Luật
  2. Gửi mail tên tác giả/nhóm tác giả và đề tài (hoặc ảnh chụp đơn đăng ký) vào địa chỉ email: Nckhkhoaluat.vinhuni@gmail.com

   (Yêu cầu ghi rõ Họ tên, MSSV, lớp của tác giả/thành viên nhóm tác giả)

 • Thời gian đăng ký: Sinh viên tự chọn và đăng ký đề tài nghiên cứu và nộp trước ngày 04/12/2016.
 • Dự kiến thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 26/3/2017
 • Dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp khoa: 20-27/4/2017
 1. Hình thức khen thưởng
 • Sinh viên tham gia NCKH đưc cng đim rèn luyn; và xem xét hc cm tình Đng và kết np Đng;
 • Sinh viên tham gia NCKH đưc cng đim đim chuyên cn trong môn hc có liên quan đến đtài nếu đang tham gia hc môn hc đó.
 • don_dang_ky_dt_nckh.doc