Thực hiện chương trình trao đổi Sinh viên đã kí giữa Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Quốc gia Hanbat, Hàn Quốc ngày 10/12/2018, Trường Đại học Vinh thông báo chương trình học bổng đặc biệt dành cho Sinh viên Trường Đại học Vinh năm học 2018 - 2019. Thông tin chi tiết xem trong file thông báo sau:

thong_bao_chuong_trinh_hoc_bong_truong_dhqg_hanbat_han_quoc.pdf

TLQLSV. Lê Thị Hồng Phương