LỊCH HỌP LỚP KHOA LUẬT

THÁNG 10 NĂM HỌC 2017 – 2018

TT

Lớp

SL

Phòng

Có mặt

Vắng mặt

Thời gian tổ chức

Cán bộ tham dự

SĐT GVCN

Họ tên Lớp trưởng

1

57B1

68

B2.404

 

 

19h, 10.10.2017

 

Hồ Trọng Hữu

0966967638

Lê Thị Thùy Linh

2

57B2

72

B2.405

 

 

Nguyễn Thị Thanh

0933444882

Trần Thị Nga

3

57B3

63

B3.401

 

 

Hồ Thị Nga

0988841040

Hà Xuân Hùng

4

57B4

62

B3.402

 

 

Nguyễn Thị Phương Thảo (KT)

01675602252

Nguyễn Lê Khánh Hà

5

57B5

59

B2.402

 

 

Đặng Thị Phương Linh

0982032388

Trần Thị Khánh An

6

57B6

62

B2.403

 

 

Lê Hồng Hạnh

0988558889

Trần Thị Ngọc Hà

7

57B7

60

B3.404

 

 

Nguyễn Thị Hà

0983860316

Dương Kiều Trinh

8

57B8

61

B3.405

 

 

Hồ Thị Hải

0976715872

Nguyễn Thị Quỳnh An

9

57B9

63

B3.403

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

0988094965

Dương Tuấn Dũng

 10

57B10

69

B3.501

 

 

Cao Thị Ngọc Yến

0972668345

Phạm Bá Trung Đức

11

55B1 Luật

57

B3.202

 

 

19h, 11.10.2017

Lưu Hoài Bảo

0986173446

Lê Phương Anh

12

55B2 Luật

55

B3.203

 

 

Ngũ Thị Như Hoa

0984408441

Lê Bá Hoàng Hiệp

13

55B3 Luật

47

B3.204

 

 

Nguyễn Thị Mai Ly

0967845214

Trần Thị Mai Hạnh

14

55B4 Luật

48

B1.303

 

 

Ngô Thị Thu Hoài

0915617819

Trần Thu Uyên

15

55B5 Luật

45

B1.304

 

 

Nguyễn Thị Thanh Trâm

0988726021

Nguyễn Huy Quốc Khánh

16

55B6 Luật

51

B2.402

 

 

Chu Thị Trinh

0985380090

Bùi Thị Thành

17

55B7 Luật

53

B2.404

 

 

Hà Thị Thúy

0917742789

Nguyễn Thế Anh

18

55B8 Luật

50

B2.405

 

 

Lê Thị Hồng Phương

0983755253

Bùi Huy Đạt

19

55_LT

26

B2.403

 

 

Lê Thị Hồng Phương

0983755253

Nguyễn Thị Nhất

20

55B1 LKT

67

A2.103

 

 

19h, 16.10.2017

Lê Văn Đức

0987905157

Trần Huy Đạt

21

55B2 LKT

68

A2.104

 

 

Phan Nữ Hiền Oanh

0975637386

Dương Thị Thu Hiền

22

55B3 LKT

66

A2.202

 

 

Nguyễn Thị Mai Ly

0967845214

Phan Việt Anh

23

55B4 LKT

72

A2.101

 

 

Nguyễn Văn Đại

0916510185

Lê Huyền Trang

24

55B5 LKT

66

A2.203

 

 

Chu Thị Trinh

0985380090

Nguyễn Tiến Hùng

25

55B6 LKT

71

A2.204

 

 

Nguyễn Thị Mai Trang

0963561556

Nguyễn Thị Thu Hoài

26

56B1 Luật

64

A2.103

 

 

 

19h, 17.10.2017

 

 

 

Trịnh Thị Hằng

0973709020

Nguyễn Thị Hoài

27

56B2 Luật

73

A2.101

 

 

Nguyễn Văn Đại

0916510185

Lê Thị Phương

28

56B3 Luật

60

A2.201

 

 

Bùi Thuận Yến

0988755897

Phạm Thị Hải Long

29

56B4 Luật

67

A2.104

 

 

Cao Thị Ngọc Yến

0972668345

Nguyễn Thành Vinh

30

56B5 Luật

68

A2.202

 

 

Nguyễn Thị Phương Thảo ( K.tế)

01675602252

Nguyễn Văn Hùng

31

56B6 Luật

66

A2.203

 

 

Lê Thị Hồng Phương

0983755253

Đỗ Thi Thu Nhâm

32

56B7 Luật

62

A2.204

 

 

Nguyễn Thị Thanh Trâm

0988726021

Nguyễn Thanh Huyền

33

56B8 Luật

64

A2.301

 

 

Lê Thị Lý

0981171060

Bùi Văn Hoàng

34

56B9 Luật

64

A2.302

 

 

Nguyễn Thị Phương Thảo ( K.tế)

01675602252

Trần Thúy Quỳnh

35

56B10 Luật

69

A2.303

 

 

Võ Thị Thúy Hằng

0989398457

Tô Anh Quý

36

56B1 LKT

56

A2.103

 

 

19h, 18.10.2017

Nguyễn Văn Dũng

0914719002

Trịnh Hồng Trang

37

56B2 LKT

57

A2.104

 

 

Nguyễn Thị Mai Ly

0967845214

Nguyễn Minh Thành

38

56B3 LKT

49

A2.201

 

 

Cao Thị Ngọc Yến

0972668345

Võ Thu Uyên

39

56B4 LKT

48

A2.202

 

 

Chu Thị Trinh

0985380090

Đinh Thị Quỳnh Trang

40

56B5 LKT

51

A2.203

 

 

Võ Thị Thúy Hằng

0989398457

Phạm Ngọc Long

41

56B6 LKT

53

A2.204

 

 

Nguyễn Thị Phương Thảo ( Dân sự)

0919041989

Chu Quang Vinh

42

56B7 LKT

50

A3.103

 

 

Lê Thị Hoài Ân

0917109808

Nguyễn Bảo Ngọc

43

56B8 LKT

52

A3.105

 

 

Trần Thị Vân Trà

0936342083

Nguyễn Thị Yến

44

56B9 LKT

50

A3.201

 

 

Bùi Thị Phương Quỳnh

0973388728

Nguyễn Thị Phương Anh

45

56B10 LKT

49

A3.202

 

 

Ngũ Thị Như Hoa

0984408441

Từ Thị Lý

46

58B1, LH

69

A2.101

 

 

19h, 19.10.2017

Trần Thị Vân Trà 

0936342083

Nguyễn Đình Dũng

47

58B2, LH

65

A2.103

 

 

Hà Thị Thúy

0917742789

Dư Thị Thảo

48

58B3, LH

67

A2.104

 

 

Ngô Thị Thu Hoài

0915617819

Phạm Quang Huy

49

58B4, LH

65

A2.202

 

 

Bùi Thị Phương  Quỳnh

0973388728

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

50

58B5, LH

50

A2.201

 

 

Trịnh Thị Hằng

0973709020

Trịnh Tất Thắng

51

58B1, LKT

52

A2.203

 

 

Nguyễn Thị Thanh

0933444882

Nguyễn Thị Thu Uyên

52

58B2, LKT

52

A2.204

 

 

Nguyễn Thị Mai Trang

0963561556

Phạm Hồng Dương

53

58B3, LKT

53

A3.103

 

 

Hồ Thị Duyên

0988841040

Lê Minh Đức

54

58B4, LKT

52

A3.105

 

 

Hồ Thị Nga

0915000552

Lê Thị Khánh Ly

 (Danh sách này gồm có 54 lớp)

TL.QLSV: Lê Thị Hồng Phương