LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 06

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019

Chào mừng Lễ Khai giảng khoá đào tạo thứ 60, kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019) và đón nhận các phần thưởng cao quý

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(Cô Phương tại PhT6)

Ba

Năm

    

19h30:  Lễ tuyên dương SV giỏi, xuất sắc năm học 2018 - 2019

(Thông tri triệu tập, HT.A)

Sáu

Bảy

    

Chủ nhật

Cả tuần