LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 05

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

Chào mừng Lễ Khai giảng khoá đào tạo thứ 60, kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019) và đón nhận các phần thưởng cao quý

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(Cô Phương tại PhT6)

 

Ba

 

 

 

    

Năm

    

 

Sáu

 

 

Bảy

    

 

Chủ nhật

 

 

Cả tuần

- Nhà trường tiếp khách, các thế hệ cán bộ viên chức, HSSV về dự Lễ Khai giảng khoá đào tạo thứ 60, kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019) và đón nhận các phần thưởng cao quý tại các phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành.