LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 02

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019)

và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

Chào mừng năm học mới 2019 - 2020

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(Cô Phương tại PhT6)

 

Ba

 

 

 

 

Năm

07h30: Đón tiếp Lưu học sinh Lào nhập học năm 2019 Tại tầng 8 NĐH

 

Sáu

 

 

Bảy

07h30: Đón tiếp học viên cao học khóa 27 (đợt 2) nhập học năm 2019 Tại HT.A

 

Chủ nhật

 

 

Cả tuần

- Các Khoa/Viện tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm học 2019 - 2020 diễn ra từ ngày 20/8 đến 12/9/2019 theo Kế hoạch số 39/KH-ĐHV ngày 01/8/2019 của Nhà trường.