LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 01

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 02/09/2019 đến ngày 08/09/2019

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019)

và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

Chào mừng năm học mới 2019 - 2020

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(Cô Phương tại PhT6)

Ba

 

 

 

 

Năm

 

 

Sáu

 

 

Bảy

07h00: Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2019-2020 Tại HT.A

(Theo QĐ)

 

Chủ nhật

 

 

Cả tuần

QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2/9/1945 - 2/9/2019)