TS. Đinh Ngọc Thắng - Trưởng Khoa Luật Tổng kết, Bế mạc Hội nghị

    Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Khoa Luật, phương hướng kế hoạch năm học 2019-2020, báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2020. Các đại biểu cũng nghe báo cáo tóm tắt những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ đơn vị Khoa. Tại Hội nghị, đại biểu, lãnh đạo Nhà trường, phòng ban chức năng đã có những trao đổi, giải trình về các nội dung quan trọng được các đại biểu của Hội nghị quan tâm, góp phần tạo động lực quan trọng để cán bộ, giảng viên Khoa Luật quyết tâm thực hiện thắng lợi nội dung công việc của năm học mới 2019 – 2020. Trong Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp ý kiến của cán hộ, viên chức Khoa Luật cho dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CB, VC Trường năm học 2019 – 2020.

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo

TS. Đinh Văn Liêm - Phó Trưởng Khoa Luật

TS. Bùi Thị Phương Quỳnh - Chủ tịch Công đoàn Khoa Luật

ThS. Nguyễn Thị Thanh - Thành viên Hội đồng Khoa Luật phát biểu đóng góp ý kiến

ThS. Lê Minh Giang - Phó Phòng HCTH

Toàn cảnh Hội nghị

Tin bài: Khoa Luật