Đại học Melbourne hân hạnh mang đến các suất học bổng ngành Nhân quyền dành cho sinh viên quốc tế. Học bổng có giá trị trong toàn bộ thời gian học, cụ thể là 2 năm đối với chương trình Thạc sĩ và 3 năm đối với chương trình Tiến sĩ.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Melbourne, Úc.

Đối tượng: Ứng viên Úc và ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Số lượng: 2 suất học bổng.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong toàn bộ thời gian học, cụ thể là 2 năm đối với chương trình Thạc sĩ và 3 năm đối với chương trình Tiến sĩ.

Giá trị học bổng: Hỗ trợ gồm có:

  • Khoản hỗ trợ sinh hoạt phí được cấp mỗi tháng 2 lần trị giá $31,000 mỗi năm, có điều chỉnh theo từng năm
  • Hỗ trợ chi phí di chuyển nơi ở đến Melbourne đối với các sinh viên sinh sống tại bang hoặc sinh viên quốc tế
  • Hỗ trợ chi phí làm luận án
  • Hỗ trợ một phần trong thời gian nghỉ học vì ốm đau, bệnh tất hoặc thai sản

* Lưu ý, học bổng Nhân quyền này không hỗ trợ học phí cho sinh viên

Yêu cầu:

Để có thể tham gia chương trình học bổng, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Đã hoàn thành chương trình Đại học và có bằng Cử nhân tương đương với ít nhất là Cử nhân danh dự Hạng hai bậc nhất (2:1) tại Úc.
  • Đã hoặc chuẩn bị nhập học vào chương trình Cao học tại Đại học Melbourne, chuyên ngành Nhân quyền.
  • Cam kết cống hiến vào việc thúc đẩy một cách hòa bình sự tôn trọng nhân quyền bên ngoài khuân khổ giáo dục (ví dụ thông qua các hoạt động tình nguyện hoặc trong quá trình làm việc).
  • Chưa từng tham gia bất cứ một chương trình học nào ở mức độ bằng hoặc cao hơn bậc học mà ứng viên đang đăng ký tham gia.
  • Chưa từng nhận học bổng Nhân quyền trước đó.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/10/2016

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên cần nộp đơn đăng ký học bổng trực tuyến đến 2 nơi: Văn phòng Học bổng Cao học và Chương trình Học bổng Nhân quyền.

Đơn đăng ký có thể tải xuống tại đây: https://prod.ss.unimelb.edu.au/student/SM/eApplications/eAppLogin.aspx?r=&f=%23UM.EAP.CI2LOGIN.WEB

Thông tin thêm xem tại: https://studenteforms.app.unimelb.edu.au/apex/f?p=153:2:0:::2:P2_ID:221