Đại học RMIT đang nhận đơn cho học bổng Nghiên cứu sinh quốc tế. Học bổng được trao cho sinh viên quốc tế muốn theo học bằng nghiên cứu (Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ), được xét dựa trên thành tích học tập và tiềm năng của đề tài.

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Ngành học: Tất cả các ngành trường đào tạo

Giá trị của học bổng: Học bổng sẽ tăng dựa trên tỉ giá. Trong năm 2016, học bổng sẽ bao gồm:

  • Học phí cho cả khóa học
  • Bảo hiểm sức khỏe cho sinh viên quốc tế
  • Một khoảng chi tiêu 29.228 đô Úc một năm
  • Phí di chuyển cho gia đình, tối đa là 515 đô Úc cho người lớn và 255 đô Úc cho trẻ em, tối đa là 1540 đô Úc.
  • Chi phí nghỉ ốm, nghỉ phép sau khi sinh con (cả bố/mẹ)

Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ.

Yêu cầu:

Để đạt được học bổng, các ứng viên phải hoặc đang hoàn thành một trong các bằng cấp sau:

  • Một bằng thạc sĩ dạng nghiên cứu
  • Một bằng thạc sĩ dạng tín chỉ với một thành phần nghiên cứu được đánh giá là xuất sắc
  • Bằng cử nhân danh dự hạng nhất
  • Bằng cử nhân 4 năm với điểm GPA từ 4 trở lên (từ 80% trở lên)

Nếu ứng viên không có một trong các bằng cấp trên, ứng viên chỉ được xét học bổng nếu đã có các bài báo khoa học được xuất bản hoặc có những kinh nghiệm nghiên cứu nổi bật. Nếu không sẽ được xét là không hợp lệ.

Để được xét học bổng, các ứng viên phải được nhận một lời mời nhập học một chương trình của đại học RMIT trước khi vòng học bổng kết thúc.

Yêu cầu tiếng Anh:

Ứng viên phải có chứng chỉ tiếng Anh còn hiệu lực, tương đương với IELTS 7.0 trở lên.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/10/2016

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp đơn online. Khi nộp đơn cho một học bổng bất kì, ứng viên cũng sẽ được xét cho các học bổng còn lại nếu đủ điều kiện mà không cần phải nộp đơn lại.

Nộp đơn online tại đây.

Xem thêm thông tin tại: http://www1.rmit.edu.au/browse%3BID=87h8ft98hxkc