1
Bạn cần hỗ trợ?
Chủ nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2018

Nghiên cứu khoa học

Bài viết: Kế thừa, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống Việt Nam trong xây dựng gia đình Việt Nam hiện đại
01/09/2018
Bài viết đã được duyệt đăng trên Tạp chí Tổ chức Nhà nước năm 2018. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Đại và ThS. Nguyễn Văn Điều.
Bài viết: Các hoạt động cách mạng của người Việt hải ngoại ở Trung Quốc và Sun Yat - sen
11:02 24/09/2017
Tác giả: TS. Tăng Thị Thanh Sang, Phó trưởng khoa khoa Luật trường Đại học Vinh. Bài viết đã được đăng tại: Tinh thể vàng thơm của Zeng, Khoa Lịch sử, Đại học Nam Kinh, năm 2011,...
Bài viết: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm ma túy trong tiến trình hội nhập quốc tế
09:48 12/09/2017
Tác giả: NCS.Ths. Bùi Thị Phương Quỳnh, giảng viên Khoa Luât trường Đại học Vinh. Bài viết đã được đăng tại: Số 5/2017 Tạp chí Tòa án, trang [19, 23].
Bài viết: Phân tích các biện pháp bảo vệ và phục hồi rừng ngập mặn ven biển ven biển Tây An ở Việt Nam
16:57 08/09/2017
Tác giả: TS. Tăng Thị Thanh Sang, Phó trưởng khoa khoa Luật trường Đại học Vinh. Bài viết đã được đăng tại: Tạp chí 法制与经济 (Legal and Economy), tháng 12/2016.
Bài viết: Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở các trường đại học
09:37 05/09/2017
Tác giả: TS. Đinh Ngọc Thắng, NCS. ThS. Đinh Văn Liêm, giảng viên Khoa Luât trường Đại học Vinh.
Bài viết: Tăng cường chính sách thu hút, tạo nguồn Cán bộ, Công chức cấp xã từ sinh viên vừa tốt nghiệp đại học chính quy ở Nghệ An
12:30 24/08/2017
Tác giả: NCS. ThS. Nguyễn Văn Đại, ThS. Nguyễn Thị Mai Anh, giảng viên Khoa Luât trường Đại học Vinh.Bài viết đã được đăng tại: Tạp chí Tổ chức Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ, Số 7 năm...
Bài viết: Quyền sử dụng và tiếp cận ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
09:16 24/08/2017
Tác giả: NCS. ThS. Hồ Thị Nga, giảng viên Khoa Luật trường Đại học Vinh. Bài viết đã được đăng tại: Tạp chí nhân lực khoa học xã hội, Số 6 năm 2017, Trang [3, 6].
Bài viết: Các học thuyết giải thích hợp đồng trên thế giới và việc vận dụng vào chế định giải thích hợp đồng ở Việt Nam
22:15 19/08/2017
Tác giả: NCS. Ths. Hà Thị Thúy, giảng viên Khoa Luật trường Đại học Vinh. Bài viết đã được đăng tại: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số 303, Tháng 6/2017, Trang [11, 17].
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Khoa Luật. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3856394 Fax: (038)3855269 Email: phonglk@Vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GVC.TS. Đinh Ngọc Thắng - Trưởng khoa
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.