Trường Đại học Vinh dự kiến tổ chức Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020 vào các ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2020.

Phòng Đào tạo Sau đại học xin phép dừng việc thu hồ sơ vào ngày 15/6/2020 đối với các thí sinh phải học bổ túc kiến thức và vào ngày 30/6/2020 đối với các thí sinh không phải học bổ túc kiến thức.

Phòng cũng tiếp nhận hồ sơ dự thi đối với sinh viên của Trường đã hoàn thành chương trình học và được công nhận tốt nghiệp trước ngày 10/7/2020 nếu có xác nhận của khoa/viện hoặc Phòng Đào tạo về việc đã hoàn thành chương trình học và ngày dự kiến được công nhận tốt nghiệp trước 10/7/2020.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ qua đường link: 

http://sdh2020.vinhuni.edu.vn/caohoc/dangky.aspx

hoặc gửi bản scan hồ sơ dự thi tới email dtsdh@vinhuni.edu.vn.

Thí sinh cần ghi rõ số điện thoại liên lạc. Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ liên lạc trực tiếp với thí sinh để xác nhận việc nộp hồ sơ và giúp thí sinh hoàn thành các thủ tục cần thiết.