Thời gian nhận Hồ sơ và thi tuyển:

  • Nhận Hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 28/11/2020;
  • Thời gian thi: Ngày 19, 20 tháng 12 năm 2020;
  • Công bố kết quả tuyển sinh: Ngày 27/12/2020;
  • Thời gian nhập học dự kiến: Từ ngày 09/01/2021.
  • Địa điểm thi: Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An;
  • Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: (Đối với thí sinh không thuộc đối tượng nộp hồ sơ online): Phòng Đào tạo Sau Đại học, tầng 4, nhà điều hành, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.
  • Điện thoại: 0238.3855773.

Thông tin chi tiết, xin bạn đọc hãy xem thêm tại file đính kèm sau: Thông báo TS đào tạo trình độ ThS đợt 2 năm 2020.pdf