Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020 và ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020 với chủ đề: "Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá”; để tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung cấp Sư phạm (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) chỉ đạo triển khai các hoạt động, cụ thể.

    Nội dung chi tiết của việc Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020; xin hãy đọc Công văn sau đây:

cv_tuan_le_quoc_gia_ktl_2020_20200521090628724720.pdf

Khoa Luật Vinh