Công ty TNHH Samsung Welstory Việt Nam là công ty có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc trực thuộc Tập đoàn Samsung. Hiện nay, Công ty TNHH Samsung Welstory Việt Nam đang tuyển dụng 10 nhân viên kiểm soát tuân thủ và hỗ trợ pháp chế tốt nghiệp chuyên ngành Luật. 

Thông tin tuyển dụng chi tiết, xin mời đọc thông báo này:

Welstory tuyen_nhan_su.docx