TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Khoa luật

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 42

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 19/6/2017

 

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa/viện và Trường THPT Chuyên

Phòng 6, tầng 6, Nhà Điều hành

 

18:00

 

Họp BTV Đoàn trường

Đ/c Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn TN

 

BTV Đoàn trường

Văn phòng Đoàn trường

 

Thứ Ba, ngày 20/6/2017

 

 

Thứ Tư, ngày 21/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 22/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 23/6/2017  

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 24/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 25/6/2017