BÁO CÁO TỔNG HỢP LỊCH HỌC VÀ DẠY CÁC LỚP VLVH - TUẦN 9 năm học 2016-2017
Từ ngày 22/04/2017-24/04/2017
TT NGÀY HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GV DẠY GHI CHÚ
1 22-23/04/2017 56E Luật (TC) GDTX Thanh Hóa Luật Lao động Thầy Đức Đ2
2 22-24/04/2017 55E2 Luật (THPT) Thái Nguyên Luật Sở hữu trí tuệ Cô Liễu
3 22-23/4/2017 56E Luật (THPT) Tuyên Quang Luật Dân sự 2 Cô Thanh Đ2
4 22-24/04/2017 56E2 Luật (TC) Hải Dương Luật Đất đai Cô Hạnh
5 22-24/04/2017 57E1 Luật (TC) Hải Dương Luật Thương mại Cô Hiền Oanh Đ2
6 22-24/04/2017 57E Luật (TC) Yên Lập -Phú Thọ Luật Hành chính và Tố tụng Hành chính Cô Ngọc Đ2
7 22-23/04/2017 57E Luật (TC) Hòa Bình Công pháp quốc tế Cô Trà Đ2
8 22-23/04/2017 56E Luật(TC) Đà Nẵng Luật HC và Tố tụng Hành chính Cô Dung Đ2
9 22-24/04/2017 57E Luật(TC) Đông Giang - Quảng Nam Thi hành án Hình sự Thầy Bảo
10 22-24/04/2017 56E Luật (TC) Cần Thơ Luật Tố tụng Hình sự Thầy Hữu
11 22-24/04/2017 57E Luật(TC) Đồng Hới- Quảng Bình Luật Hiến pháp Cô Nga Đ2
12 22-24/04/2017 57E Luật Quảng Đông- QN Luật HC và Tố tụng Hành chính Cô Hà Đ1
13 22-24/04/2017 56E2 Luật GDTX Quảng Bình Luật Môi trường Cô Thảo
14 22-24/04/2017 57E1 Luật (GDTX) Thanh Hóa Luật Tài chính Cô Hải
15 22-24/04/2017 Chuyển đổi Lớp Tuyên Hóa - Quảng Bình Lý luận chung NN và Pl Thầy Đại
16 22-24/04/2017 57E Luật (TC)Quỳ Hợp Luật Hiến pháp Cô Nga Đ2
17 22-23/04/2017 57E Luật (TC) Quỳnh Lưu Tư pháp quốc tế Cô Ân Đ2
18 22-24/04/2017 57E Luật (TC)Đà Nẵng Lịch sử NN và PL Cô Hoài
19 22-23/04/2017 57E Luật (TC) Hà Tĩnh Luật Lao động Cô Hằng Đ2
20 21-23/04/2017 55e1+55E2 Luật Q3 Sài Gòn Luật Tố tụng hành chính Cô Hà
21 22-24/04/2017 55E Luật Quảng Ngãi Luật Tố tụng Dân sự Cô Thuận Yến
22 22-23/04/2017 54T Luật Từ Xa - Tân Kỳ Pháp luật Hợp đồng Cô Thúy
23 21-24/04/2017 57E Luật (TC) Trường Chính trị Thanh Hóa Công pháp quốc tế Cô Ân