TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA LUẬT

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 50

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 13/08/2018

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2018 - 2019 Khoa Luật

Hội đồng thẩm định

- Hội đồng thẩm định theo Quyết định (Tiểu ban 1);

- BCN Khoa, các Trưởng BM, CBVC tham gia xây dựng kế hoạch năm học.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 14/08/2018

07:30

Đón tiếp SV khóa 59 nhập học đợt 1 (Cả ngày)

PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 833/ĐHV-CTCTHSSV ngày 30/7/2018

Hội trường A

13:30

Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 Khoa Luật

Khoa Luật

- BGH (đ/c Đinh Xuân Khoa);

- Đại diện Hội đồng Trường, BTV Công đoàn Trường;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm, trạm;

- Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học (Theo QĐ)

- CB, VC Khoa Luật

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 15/08/2018

07:30

Đón tiếp SV khóa 59 nhập học đợt 1 (Cả ngày)

PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 833/ĐHV-CTCTHSSV ngày 30/7/2018

Hội trường A

13:00

Thi kiểm tra trình độ ngoại ngữ cho CBGD đợt 2, năm 2018

- 13:00 họp Hội đồng thi;

- 13:30 Thí sinh vào phòng thi.

Phòng TCCB

- Theo Quyết định;

- CB đăng ký thi theo danh sách.

Cụm nhà A

Thứ Năm, ngày 16/08/2018

07:30

Đón tiếp SV khóa 59 nhập học đợt 1 (Cả ngày)

PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 833/ĐHV-CTCTHSSV ngày 30/7/2018

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018

07:30

Đón tiếp SV khóa 59 nhập học đợt 1 (Cả ngày)

PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 833/ĐHV-CTCTHSSV ngày 30/7/2018

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 18/08/2018

07:00

Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa cho sinh viên khóa 59 nhập học đợt 1

Phòng CTCT-HSSV

Ban Giám hiệu, cán bộ phòng CTCT-HSSV, TL.QLSV các viện/khoa

Hội trường A

07:30

Đón tiếp SV khóa 59 nhập học đợt 1

PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 833/ĐHV-CTCTHSSV ngày 30/7/2018

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 19/08/2018

 

 

 

 

 

Cả tuần

Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần