LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 44

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba

09h00: Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Trường Chính trị tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Vinh giai đoạn 2020 - 2025

(TP: Đại diện tại PHT2)

    

08h00: Họp Ban thường trực CDIO

(TP: Theo quyết định tại Tầng 6)

    

Năm

07h30: Lễ Bế giảng khóa đào tạo thứ 57 và trao bằng kỹ sư, cử nhân cho sinh viên tốt nghiệp năm 2020

(TP: Theo thông tri tại HT.A)

    

Sáu

    

    

Bảy

    

    

Chủ nhật

    

Cả tuần