LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 42

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

07h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV K56

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

14h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV K56

15h00: Giao ban công tác HSSV

(Cô Hạnh tại PhT6)

 

Ba

 

14h00: Nhà trường lv với đồng chí Trần Thị Hà – Thứ trưởng BNV – trưởng ban thi đua khen thưởng

08h00: Nghiệm thu đề tài CDIO

(Cô Liễu, PhT6)

 

Năm

08h00: Nghiệm thu đề tài CDIO

(T.Bảo, PhT6)

 

Sáu

 

19h30: Tập huấn CB coi thi THPT Quốc Gia

(Cán bộ Coi thi HT. A)

Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- Các đơn vị hoàn thành hồ sơ tổng kết năm học 2018 - 2019, báo cáo sơ kết Tái cấu trúc giai đoạn 1 đúng hạn theo Công văn số 485/ĐHV-HCTH, ngày 14/5/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường.

- Từ ngày 23/6 đến 27/6/2019, cán bộ, giảng viên của Nhà trường tham gia công tác coi thi THPT Quốc gia năm 2019 tại các điểm thi đã được phân công.