LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 33

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

Nghỉ bù Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Ba

 

14h00: Khai mạc Giải thể thao CĐ năm 2019 tại Nhà Thi Đấu

 

 

Năm

 

16h00: Đảng ủy Khoa làm việc với Chi Ủy – Chi Bộ SV và Thường Vụ LCĐ.

17h00: Họp Khoa Phiên tháng 4

Sáu

07h00: Họp CBCT Tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2019

(Cô Ân,  Cô Hạnh, Cô Mai Anh)

09h15: Thao giảng cấp Trường

(GV: Cô Thúy tại B1 301)

 

Bảy

06h30: Thi tuyển sinh SĐH đợt 1/2019

(Cả ngày)

07h00: Hội nghị đối thoại giữa BTV Đảng Ủy, Hiệu trưởng Nhà trường với Sinh viên năm học 2017 – 2018

(Cả ngày)

 

Chủ nhật

06h30: Thi Tuyển sinh SĐH đợt 1/2019

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- Giải thể thao Công đoàn năm 2019 tổ chức thi đấu các nội dung theo kế hoạch