LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 30

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

08h45: Đ/C Nguyễn Đắc Vinh Làm việc với cán bộ chủ chốt trường ĐHV

(Th. Thắng, Cô Sang tại Ph.T8)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(Cô Hạnh tại PhT6)

BA

08h00: Lễ trao bằng cử nhân Kỹ sư tốt nghiệp Đợt 1 /2019

(Thầy Thắng tại HT.A)

14h00: Họp lấy ý kiến góp ý Nghị ĐỊnh hướng dẫn thi hành Luật GDDH sửa đổi

(Thầy Thắng tại Ph.T6)

14h00: Họp về Không gian học tập và ThTN CDIO

(Ph.T2)

 

15h00: Tập huấn công tác CVHT (CVHT tại Ph. T8)

15h30: Họp Liên tịch tại VPK

(BCN Khoa, TBM, CĐ, TLĐT, QLSV, BTLCĐ, VPK, Cô Quỳnh)

NĂM

 

 

SÁU

 

15h00: Tham dự buổi nói chuyện về chuyên đề quản trị ĐH trong cơ chế tự chủ

(Th. Thắng tại Ph.T2)

BẢY

 

 

CHỦ NHẬT

 

 

Cả tuần

- Nhà trường triển khai công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 tại các trường THPT trên địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh theo kế hoạch

- Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính học theo lịch đã thông báo của phòng Tổ chức cán bộ

- Tổ biên soạn Lịch sử Trường Đại học Vinh “60 năm xây dựng và phát triển” (1959 - 2019) triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Công văn số 235/ĐHV-HCTH, ngày 15/3/2019, hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 10/4/2019