LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 29

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(Cô Hạnh tại PhT6)

BA

 

 

 

14h00: Họp HĐ đánh giá và xét giải Vòng sơ khảo SV NCKH năm 2018 (Khoa Luật tại PhT6)

13h45: Ngày Văn hóa ISRAEL (Thầy Liêm tại HT.A)

NĂM

 

 

SÁU

 

 

BẢY

 

 

CHỦ NHẬT

 

 

Cả tuần

- Nhà trường triển khai công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 tại các trường THPT trên địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh theo kế hoạch

- Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính học theo lịch đã thông báo của phòng Tổ chức cán bộ