LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 26

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

BA

08h00: Tham gia buổi nói chuyện của thiếu tướng PGSTS. Lê Văn Cương

(TT triệu tập – Tại HT A)

 

08h00: Tọa đàm ngày thầy thuốc Việt Nam

(Tại Trạm Y tế)

 

NĂM

 

 

SÁU

 

 

BẢY

07h45: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm HT, PHT năm 2019 (Tại phòng họp T2)

08h45: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch BCH, BTV Đảng ủy trường (BCN Khoa – PhT8)

 

CHỦ NHẬT

 

 

Cả tuần

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TUYỂN SINH