LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 25

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba

    

    

08h00: Hội Cựu giáo chức tổ chức chúc thọ và gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020 tại HT.A

Năm

08h00: Họp thường trực ban NC CDIO tại T6 NĐH

(Cô Dung, Cô Thanh)

    

Sáu

    

    

Bảy

    

Chủ nhật

Cả tuần