TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA LUẬT

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 21

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 21/01/2018

07:30

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Ngô Đình Phương

Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

14:00

Khai giảng lớp tiếng Nhật dành cho kỹ sư do Học viên Jinno đào tạo, giới thiệu việc làm tại Nhật Bản

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

Theo Thông tri triệu tập số 01/TT-ĐHV ngày 17/01/2018

Phòng họp Tầng 8 Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa,

Đ/c Thái Văn Thành

Trung tâm Hội nghị thành phố Vinh

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP. CTCT-HSSV

Trợ lý QLHSSV các viện, khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 23/01/2018

08:00

Tập huấn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành  (iOffice)

TT CNTT

Trưởng, phó phòng Hành chính Tổng hợp, cán bộ phụ trách văn thư, bộ phận một cửa.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

09:00

Làm việc với tình nguyện viên KOICA (Hàn Quốc)

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Lãnh đạo các đơn vị: HTSVQHDN, KH&HTQT, Nội trú, Đoàn TN, Hội SV

Phòng Khánh tiết

19:00

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4, đợt 1, năm 2018 học Chuyên đề 3

Phòng Tổ chức Cán bộ

Giảng viên; Học viên theo Quyết định

Phòng A1. 302

19:00

Đại hội Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Luật nhiệm kỳ 2017-2020

Chi ủy chi bộ HVSV Viện Sư phạm Tự nhiên

- Đảng viên chi bộ HVSV Khoa Luật

- Đại diện Đảng ủy (Đ/c Đinh Ngọc Thắng), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể (đ/c Đào Việt Hồng)

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 24/01/2018

08:15

Hội nghị tham vấn các bên liên quan về kết quả tự đánh giá năng lực trường đại học Vinh theo bộ chỉ số TEIDI

Đ/c Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện Bộ GD&ĐT, Ngân hàng Thế giới, BQL Chương trình ETEP,

- Theo Công văn số 66/ĐHV-ĐBCL ngày 19/01/2017.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

19:00

Đại hội Chi bộ cán bộ Khoa Luật nhiệm kỳ 2017-2020

Chi ủy chi bộcán bộ Khoa Luật

- Đảng viên chi bộ cán bộ Khoa Luật

- Đại diện Đảng ủy (Đ/c Đinh Xuân Khoa), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể (đ/c Nguyễn Quang Tuấn)

Phòng họp tầng 2, Nhà A1

Thứ Năm, ngày 25/01/2018

08:00

Tập huấn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành  (iOffice)

TT CNTT

- Ban Giám hiệu,

- Trưởng, phó các đơn vị trong toàn trường (mang theo máy tính cá nhân)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành.

19:00

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4, đợt 1, năm 2018 học Chuyên đề 3

Phòng Tổ chức Cán bộ

Giảng viên; Học viên theo Quyết định

Phòng A1. 302

Thứ Sáu, ngày 26/01/2018  

08:00

Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2017-2020

Chi ủy chi bộ VP Đảng - Đoàn thể

- Đảng viên chi bộ VP Đảng - Đoàn thể

- Đại diện BTV Đảng ủy: Đ/c Đinh Xuân Khoa

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 27/01/2018

7:30

Quảng bá tuyển sinh với Báo Tuổi trẻ tại Nghệ An (cả ngày)

Ban Truyền thông

Các đơn vị liên quan

Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu

19:00

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4, đợt 1, năm 2018 học Chuyên đề 3

Phòng Tổ chức Cán bộ

Giảng viên; Học viên theo Quyết định

Phòng A1. 302

Chủ Nhật, ngày 28/01/2018     

 

 

 

 

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần