BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 21

NĂM HỌC 2016 – 2017

(Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017)

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 16/01/2017

 

 

 

 

 

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng 6, tầng 6, nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 17/01/2017

08:00

Tập huấn phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

- Sáng: 08h00 - 08h30: Họp chung tại Hội trường A; 08h30 - 11h30: làm việc nhóm theo phân công

- Chiều từ 13h30: làm việc nhóm theo phân công

- Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

- Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Theo Thông báo số: 33/ĐHV-HCTH ngày 11/11/2017

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành (Nhóm 1); Phòng A4- 201 (Nhóm 2); Phòng A4 -202 (Nhóm 3)

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 18/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 19/01/2017

13:30

Hội nghị Sơ kết công tác công đoàn học kỳ I năm học 2016 - 2017

Đ/c Nguyễn Thị Hường - Chủ tịch CĐ Trường

BCH Công đoàn Trường, các Ban của Công đoàn Trường, Chủ tịch CĐBP

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 20/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 21/01/2017

07:30

Hội nghị học tập và quán triệt Hội nghị lần thứ 4, BCH TW Đảng khóa XII

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Đ/c Thái Văn Thành

Đảng Ủy, BGH, các Ban xây dựng Đảng, Hội đồng trường, BCH các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ, Trưởng, phó các đơn vị

Hội trường A

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 22/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú