LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 21

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba

    

    

    

    

Năm

8h00: Họp tiến độ đánh giá Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

19h00: Chương trình Tết ấm cho học sinh, sinh viên Tân Sửu 2021

Sáu

    

    

Bảy

    

    

Chủ nhật

    

    

Cả tuần

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII