LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 20

 (Bảng tin)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

 

BA

 

 

 

 

NĂM

 

 

SÁU

07h30: Hội nghị khoa học cán bộ, giảng viên trẻ, năm học 2018 – 2019 (HT tầng 8 NĐH)

 

BẢY

07h00: Chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2019 (Đội ngũ Giảng viên Khoa Luật - Tại NĐH)

 

CHỦ NHẬT

 

 

Cả tuần

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TUYỂN SINH