LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 20

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba

    

    

    

    

Năm

    

Sáu

09h00: Họp trực tuyến với GS. Hồ Tấn Nhựt

14h00: Tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống dạy học trực tuyến Quickom cho giảng viên giảng dạy sau đại học

Bảy

    

    

Chủ nhật

    

    

Cả tuần