LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 16

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

14h00: Kỷ niệm Quốc khánh Lào - Thái Lan

(TP: Thầy Liêm, Cô Phương HTA)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

16h00: Họp tổng kết Đảng 2019

(Toàn bộ Đảng viên)

Ba

    

    

    

Năm

8h00: Hội nghị giao ban cơ quan T12/2019

(TP: BCN Khoa, Cô Ngọc)

09h45: Thao giảng cấp trường Cô Hà tại P. B3501

    

Sáu

9h00: Họp trực tuyến với GS. Hồ Tấn Nhựt 

(TP: Ban NC và người quan tâm)

    

Bảy

    

Chủ nhật

Cả tuần