LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 14

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

15h30: Họp khoa phiên tháng 11 tại Phòng họp tầng 4 nhà A1

Ba

08h00: Mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11 và trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý tại HT.A

(TP: CBCC Khoa Luật)

    

    

Năm

    

14h00: Hội nghị Trưởng BM năm học 2019-2020 tại HT.A

(TP: Theo Kế hoạch số 63)

Sáu

    

15h45: Thao giảng cấp trường của GV Hồ Trọng Hữu tại B3102

Bảy

    

Chủ nhật

Cả tuần

Chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(20/11/1982 - 20/11/2019)