LỊCH TUẦN KHOA LUẬT

TUẦN 12

(Bảng tin chính thức của Khoa Luật)

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Hai

08h00: Họp giao ban Khoa Luật Tại VPK

(TP: BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ)

 

15h00: Giao ban công tác HSSV

(TP: Cô Phương tại PhT6)

Ba

19h30: Họp báo cáo tiến độ thực hiện các công việc tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

(Chủ trì: TS.Trần Bá Tiến tại T8 NĐH)

    

Năm

Sáu

    

    

Bảy

Chủ nhật

Cả tuần

Tích cực hưởng ứng tháng Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2020 - 2021

Sinh viên Khoá 61 tham gia Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khoá đợt 2 (theo lịch trình của Nhà trường)