TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA LUẬT

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 11

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điển

Thứ hai, day 12/11/2018

08:00

Họp giao ban khoa Luật

TS. Đinh Ngọc Thắng

BCN, TLĐT, VPK, TLQLSV, BTLCĐ

VP Trưởng Khoa Luật

08:50

(Tiết 3) Đánh giá tập sự giảng viên, bài giảng: Luật tài chính của giảng viên tập sự Nguyễn Thị Hồng Nhật, Khoa Luật

Giảng viên tập sự Nguyễn Thị Hồng Nhật

Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện các đơn vị: TCCB, Đào tạo, ĐBCL, BCN Khoa Luật và các giảng viên trong bộ môn

Phòng B2.405

Thứ 3, ngày 13/11/2018

19:30

Họp Sinh viên cảnh báo thôi học

BCN Khoa

BCN, LĐT, TLQLSV, GVCN

Phòng A3 104

Thứ 4, ngày 14/11/2018

Thứ 5, ngày 15/11/2018

Thứ 6, ngày 16/11/2018

Thứ 7, ngày 17/11/2018

14:00

Khai mạc Team building lần thứ hai, năm 2018

BTV Công đoàn Trường

Cán bộ công đoàn, đoàn viên, nhà giáo và người lao động trong toàn trường

Trung tâm GDQP&AN

CN, ngày 18/11/2018

07:30

Hội thảo khoa học: Trợ giúp pháp lý cho vùng 30A

Khoa Luật

Khách mời, BCN Khoa Luật và giảng viên trong tất cả bộ môn

Phòng Họp Nhà A1

Cả tuần

- CB, GV, HV, SV toàn trường thực hiện tháng Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2018 - 2019.

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 (hướng dẫn đăng trên Ioffice và Website Trường)